เชิญร่วมพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559