ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก โรงพยาบาลมหาสารคาม 

168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 088-557-4540

เบอร์โทรภายใน 420 ต่อ 1012-1014

Facebook : https://www.facebook.com/mec.mskh