ประชาสัมพนธ์ "เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560"

ตำแหน่งที่รับสมัคร (โรงพยาบาลมหาสารคาม)

1.กุมารศัลยศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

2.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 ตำแหน่ง

3.อายุรศาสตร์ 3 ตำแหน่ง

4.นิติเวช 1 ตำแหน่ง

5.รังสีวินิจฉัย 1 ตำแหน่ง

6.อายุศาสตร์ อนุสาขาโรคหัวใจ 1 ตำแหน่ง

7.ตจวิทยา 1 ตำแหน่ง

8.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 ตำแหน่ง

9.อายุศาสตร์ อนุสาขาระบบทางเดินอาหาร 1 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร (โรงพยาบาลชุมชน)

1.กุมารเวชศาสตร์ (รพ.พยัคฆภูมิพิสัย,รพ.บรบือ,รพ.วาปี) แห่งละ 1 ตำแหน่ง

2.วิสัญญี (รพ.พยัคฆภูมิพิสัย) 1 ตำแหน่ง

3.อายุรศาสตร์ (รพ.พยัคฆภูมิพิสัย,รพ.โกสุมพิสัย,รพ.วาปี) แห่งละ 1 ตำแหน่ง

4.ศัลยศาสตร์ (โรงพยาบาลวาปี) 1 ตำแหน่ง

5.สูติศาสตร์ (รพ.บรบือ,รพ.วาปี) แห่งละ 1 ตำแหน่ง

 

หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/0B_WWUqJrcpUeSjE5WTZXTi1Oc0k/view?usp=sharing

ยื่นใบสมัครได้ที่คุณอนงค์ (นักวิชาการศึกษา) ชั้น 1 ตึกศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก โรงพยาบาลมหาสารคาม