เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ตำแหน่งที่รับสมัคร (โรงพยาบาลมหาสารคาม)

1.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 ตำแหน่ง

2.อายุรศาสตร์ 3 ตำแหน่ง

3.นิติเวช 1 ตำแหน่ง

4.รังสีวินิจฉัย 1 ตำแหน่ง

5.อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคหัวใจ 1 ตำแหน่ง

6.ตจวิทยา 1 ตำแหน่ง

7.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1 ตำแหน่ง

8.อายุรศาสตร์ อนุสาขาระบบทางเดินอาหารและตับ 1 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร (โรงพยาบาลชุมชน)

1.กุมารเวชศาสตร์ (รพ.พยัคฆภูมิพิสัย,รพ.บรบือ,รพ.วาปี) แห่งละ 1 ตำแหน่ง

2.วิสัญญี (รพ.พยัคภูมิพิสัย) 1 ตำแหน่ง

3.อายุรศาสตร์ (รพ.โกสุมพิสัย,รพ.วาปี) แห่งละ 1 ตำแหน่ง

4.ศัลยศาสตร์ (โรงพยาบาลวาปี) 1 ตำแหน่ง

5.สูติศาสตร์ (รพ.บรบือ,รพ.วาปี) แห่งละ 1 ตำแหน่ง

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/0B_WWUqJrcpUeSGg4RUZubXNkejA/view?usp=sharing

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลีนิก โรงพยาบาลมหาสารคาม และที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หากมีข้อสังสัย สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 088-5574504

รับสมัครถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559